Trang chính » Hình ảnh »


Thư mời và chương trình lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả : Ban Điều Hành

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa: Quý vị thức giả, Phật tử, thiện tín gần xa.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Thấm thoát mà 365 ngày Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu Thích Viên Tánh quảy dép về Tây, để lại hàng đệ tử nhiều nỗi kính thương vô hạn. Bổn tự, Bổn đạo thừa hành di huấn lúc Hòa thượng Bổn sư còn sinh tiền, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn thiền “truyền đăng tục diệm”, mở rộng Già lam và trùng hưng Tam bảo.

May thay, chúng con nương nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, được sự bảo bọc và che chở của chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng sự ủng hộ và tinh tấn tu học của tứ chúng mà mọi Phật sự được thành tựu. Nhân lễ Tiểu tường Hòa thượng Bổn sư. Bổn tự, Bổn đạo chùa Tây Thiên chúng con trang nghiêm tổ chức:

– LỄ TIỂU TƯỜNG BÁO TIẾN ÂN SƯ CỐ HÒA THƯỢNG thượng VIÊN hạ TÁNH VIỆN CHỦ CHÙA TÂY THIÊN, TP. NHA TRANG

– LỄ KHÁNH THÀNH CỔNG TAM QUAN CHÙA TÂY THIÊN

Chúng con đê đầu bái thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni lân mẫn chấn tích quan lâm chứng minh và tham dự trai lễ.

Bổn tự kính mời quý Phật tử, thức giả, thiện tín gần xa hoan hỷ về chùa Tây Thiên đốt một nén hương tưởng niệm và dùng cơm chay thân mật với Bổn tự.

Địa chỉ: Chùa Tây Thiên, số 104/5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên lớn cho chúng con trên bước đường tu học và phụng sự tha nhân.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Thập Tháp – Nguyên Thiều pháp phái, Tây Thiên Đường Thượng húy thượng Như hạ Kính, tự Viên Tánh, hiệu Hải Bảo Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

Nha Trang, ngày 25 / 8 / 2019, Phật lịch 2563

TM. Môn đồ pháp quyến

Tỳ kheo Thích Nhựt Lâm

—————

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG BỔN SƯ ĐẠO HIỆU thượng VIÊN hạ TÁNH

LỄ LẠC THÀNH CỔNG TAM QUAN CHÙA TÂY THIÊN, TP. NHA TRANG

——-o0o——-

NGÀY MÙNG 02 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI (nhằm ngày 31 / 8 / 2019)

– 07h30 AM : Phật tử vân tập

– 08h00 AM : Khai kinh và thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 1)

– 09h30 AM : Cúng ngọ và dâng trà cúng Tổ

– 10h45 AM : Thọ trai

– 02h00 PM : Thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 2 và 3)

– 05h00 PM : Dược thực

– 07h00 PM : Lễ Tam bảo và tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Ân sư

NGÀY MÙNG 03 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI (nhằm ngày 01 / 9 / 2019)

– 06h30 AM : Phật tử vân tập

– 07h30 AM : Đón tiếp quan khánh và Phật tử, thiện tín gần xa

– 08h00 AM : Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni

– 08h15 AM : Cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng Ân sư

– 09h00 AM : Lễ chính thức (có chương trình riêng)

– 10h30 AM : Cúng dường Trai Tăng

– 10h45 AM : Quý quan khách, Phật tử và thiện tín dùng cơm thân mật

– 02h30 PM : Chẩn thí thập loại cô hồn

– 04h00 PM : Hoàn mãn.


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.phathoctridieu.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm

Bát chánh đạo với Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt lẫn nhau trong một đời sống có ý thức cao về vấn đề tự giác và giác tha. Nên, Tứ vô lượng tâm không thể tách biệt Bát chánh đạo. Bởi vì, Bát chánh đạo là thuộc về tự giác và Tứ vô lượng tâm là thuộc về giác tha. Nhưng, vấn đề tự giác hay giác tha là hai yếu tố không thể tách rời nơi một thực thể giác ngộ, mà chúng là hai mặt của một đời sống giác ngộ...

Người biết đặt gánh nặng xuống

Người biết đặt gánh nặng xuống

Con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5342556