Trang chủ » Phật Quốc Online » Bài thi của học viên »

Muốn có được định lực phải nghiêm trì giới luật

Giới – Định – Tuệ là trình tự của giác ngộ: do Giới sinh Định, do Định phát Tuệ. Vậy, muốn đạt được trí tuệ giác ngộ thì phải hành trì thiền định; muốn có được định lực thì phải nghiêm trì giới luật, thu nhiếp tâm ý. Không những là trình tự của giác ngộ, mà Giới – Định – Tuệ còn là ba yếu tố tương duyên…

Người thầy “bên trong” mỗi chúng ta chính là đức Phật

Người thầy “bên trong” mỗi chúng ta chính là đức Phật. Nên trong Thiền Tông Chỉ Nam dạy rằng: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Tâm lặng mà biết đó chính là tâm Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài”…

Giới là thềm thang hướng tới Niết bàn an lạc

Người học Phật chân chính cần phải tu pháp Tam Vô lậu học, đó là then chốt duy nhất của người thật tu, thật học, muốn được giải thoát. Cũng như cái kiềng ba chân, thiếu một chân không thể đứng vững được. Trong đó, Giới học là điều căn bản, là cội gốc, là nấc thang đầu tiên đưa hành giả đến sự giác ngộ của của đạo vô thượng Bồ đề…

Thu nhiếp tâm ý gọi là giới

Từ thu nhiếp tâm ý, khắc chế sự buông lung, phóng dật, không chạy theo sự đòi hỏi của lòng tham, sự giận dữ và ngu si, đạt được sự bình thản đón nhận và có hành động sáng suốt, đòi hỏi phải công phu tu tập, rèn luyện luôn luôn và mãi mãi…

Trong giới có cả định và huệ

Theo con được biết “Tam vô lậu học gọi đủ là giới học, định học và tuệ học, tức là ba môn học về giới luật, thiền định và trí tuệ”. Ba môn học này là cốt tủy của Phật giáo, những môn học này giúp cho người tu tập thoát khỏi sự trói buộc của phiền não và giải thoát khỏi mọi lậu…

Tiến trình thực nghiệp Tam Vô Lậu Học của một thanh niên Phật tử

Sống trong cuộc đời, ít ai tránh được cái tâm tham như: tham tài, tham ái, tham danh lợi… Để đạt được mục đích, nhiều người phải dối trá, phải mưu mô để thực hiện mà không tính đến những hậu quả có thể ảnh hưởng đến những người khác và cả với mình. Khi không đạt được mục đích thì trong lòng thấy tức tối sân hận, phiền não…

Trải nghiệm Tam Vô Lậu Học

Đến với Lăng Nghiêm, con như người say, chợt bừng tỉnh, nhận ra những sự điên đảo, quay cuồng, nhầm lẫn cứ hàng ngày, hàng giờ xoay vần lấy bản thân. Từ câu chữ đầu tiên con được nghe thầy giảng trong kinh: “Tôi nghe” (như là lời khẳng định chính ngài A Nan nghe từ đức Phật), thầy đã trao cho con sự tỉnh thức đầu tiên…

Di Lặc Bồ tát: Viên thông thức đại

Ngài Di Lặc Bồ tát sau khi theo đức Phật xuất gia, nhưng tâm của ngài vẫn còn trọng hư danh thế gian và thích giao du với hàng quyền quý. Ngài được đức Thế Tôn dạy phương pháp tu tập theo pháp định duy tâm thức, nhập vào chánh định để thành tựu…

Cảm nhận từ pháp môn niệm Phật tam muội của Đại Thế Chí Bồ Tát

Tu là chuyển nội tâm của chính mình. Nhưng chuyển thế nào cho đúng? Chỉ khi LY được Ân Sư khai mở tâm mình qua bộ Kinh Kim Cang mới bắt đầu biết cách tu tâm. Nhìn thấy bản ngã của mình để rồi buông xuống thân tâm, xả ly ngã chấp…

Bài học từ Quán Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ tát Quán Thế Âm

Con lại thấy Bồ-tát Quán thế âm có một lòng đại bi không thể nghĩ bàn. Cũng là cách nói khác về sự thù thắng của bậc thượng thủ Bồ-tát, một vị tối thắng tâm Phật chứ không phải thông thường. Đó là tâm của Bồ-tát châu biến khắp pháp giới…

Bồ tát Đại Thế Chí – Viên thông kiến đại

Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. Nếu con trốn tránh, mẹ tuy nhớ nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con thì mẹ con đời đời không xa cách nhau…

Tất Lăng Già Bà Ta: Viên thông thân căn

Khi được tìm hiểu về giáo pháp của đức Phật, con nhận ra rằng muốn có được tâm đại bi, đại trí thì trước tiên phải tiêu diệt được tam độc (tham, sân, si) trong mình, giai đoạn ban đầu con sử dụng giữ giới và phép quán để thực hành, con sử dụng tâm thức vắng lặng và hướng mình theo cách sống khổ hạnh nhằm tiêu diệt tâm tham…

Bồ tát Phổ Hiền – viên thông nhĩ thức

Đức Phật hỏi con về viên thông, con trình bày bản nhân của con là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất”. Cái nghe rốt ráo, phân biệt tự tại của ngài phủ trùm, là cái nghe thấu suốt từ trong thân tâm đến khắp pháp giới…

Dược Vương, Dược Thượng Bồ tát – Viên thông vị trần

Chúng ta nên lưu ý nhất là “cận tử nghiệp”. Khi gặp chuyện không may, chân tay mình có thể gẫy cũng được, nhưng quan trọng nhất là cái đầu mình không sao. Bởi vì khi đầu còn ổn định, đến khi cận tử nghiệp, mình hy vọng sẽ biết niệm Phật…

Ô Sô Sắc Ma – Viên thông hỏa đại

Sợi dây ái dục sẽ khiến ta đọa lạc trong quá trình tu đạo, pháp quán biến lửa dâm hóa thành lửa trí tuệ khiến ngài Ô Sô Sắc Ma trở thành một vị A-la-hán. Tánh dâm tức là tịnh tánh của thân phàm tục, đoạn trừ dâm tức được pháp thân thanh tịnh…

Viên thông phong đại – Lưu Ly Quang Pháp vương tử

Quán chiếu thân chúng sinh, ví như thân mình, thì tâm nghiệp của mình cũng dựa trên phong đại. Khi hít – thở thì trong máu tạo ra nguyên khí từ cuống tim tới đan điền, rồi chi phối khắp cơ thể. Nếu nguyên khí này bị hư thì chạy loạn xạ, tạo huyết áp, máu lên…

Pháp an cư điều hòa hơi thở

Quán sát hơi thở thô trược hít vào thở ra, ngài nhận diện thấy bốn tướng sinh trụ dị diệt ở trong từng hơi thở và đi sâu hơn nữa là quán sát trong một niệm tưởng có 90 sát na và trong mỗi sát na có 900 lần sinh diệt ngài đều nhìn thấy rõ ràng…

Pháp môn “viên thông nhĩ thức” của Bồ tát Phổ Hiền

Nhĩ thức do nghe mà có, nương theo nhĩ thức tu tập để chuyển thức thành trí dẫn đến sự an định trong tâm hồn, rồi xả ly tất cả để bước lên bờ giác ngộ, giải thoát. Bắt đầu từ việc lắng nghe sự cảm thọ trong thân, để thấy rằng cái nhận biết đó không bao giờ đau ốm…

Pháp môn Viên Thông Ý Căn của Tôn giả Tu Bồ Đề

Khi học đạo con biết rằng, những việc xảy ra với mình cũng chính do nhân quá khứ nào đó mà mình đã gieo trồng, bây giờ đủ nhân duyên nên xuất hiện, nó cũng không tồn tại mãi mãi, lúc hết duyên nó sẽ biến mất…

Dùng phép nhiếp niệm vào hơi thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt, trừ sạch các lậu hoặc, tâm được khai ngộ

Lúc con mới xuất gia. Theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp tam ma đề, tâm thường tán loạn, nên chưa được quả vô lậu. Thế tôn dạy con cùng với Câu Si La quán tướng đầu chóp mũi trắng…

Vì chấp ngã nên sinh phiền não

Chín mươi bốn Pháp hữu vi nêu trên giúp chúng ta nhận ra rằng thế giới chỉ là ảnh tượng, như bóng trong gương, như trăng dưới nước, thế mà chúng ta cứ đối trên thế giới này khởi ra các món tham cầu, tạo các nghiệp dữ, v.v… không khác gì người bẻ hoa trong gương, mò trăng dưới nước, không bao giờ tìm được hoa thật và trăng thật…

Tìm về nguồn cội để trực diện các pháp vô vi

Khi quán chiếu, tu tập, chúng ta bắt đầu từ các pháp hữu vi tìm về nguồn cội để trực diện các pháp vô vi theo tinh thần từ tướng tìm tánh, từ sự tìm lý, từ vọng tìm chân, để rồi nhận ra con đường và chân lý tu tập.

Tu tập để thức phân biệt vọng tưởng giảm dần

Tu tập để thức phân biệt vọng tưởng giảm dần và loại bỏ chấp ngã. Khi 5 thức trước và ý thức được tu tập tốt thì Mạt na thức và A lại da thức dần dần biến thành “bình đẳng tánh trí” và “đại viên cảnh trí”.

Phàm phu sống trong đêm dài sanh tử

Duy thức học kêu người sớm tỉnh giấc đại mộng, dùng đủ phương tiện để chứng minh muôn sự muôn vật đều do Duy thức biến hiện.

Tâm thiện được phát huy căn bản phiền não bị tiêu trừ

Tâm thiện được phát huy, căn bản phiền não bị tiêu trừ, tùy phiền não, bất định… những tâm khiến ta không thể an lạc hạnh phúc bị diệt dần; lòng từ bi, trí tuệ được khai sanh…

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5341528