Trang chính » Tin tức » Thông tin Phật sự »

Chương trình và chức sự đạo tràng lễ chung thất cố Sa di Quang Nhiếp – Hiền Niệm tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả : Ban Điều Hành

Lễ chung thất cố Sa di Hiền Niệm

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý Phật tử gần xa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà bốn mươi chín ngày sư chú Hiền Niệm đã về cõi Phật. Bổn tự, Bổn đạo và thân quyến chùa Phước Long, thành tâm thiết lễ Trai đàn, kỳ siêu bạt độ cúng dường lễ chung thất cố Sa di pháp danh Quang Nhiếp – tự Hiền Niệm. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni hoan hỷ chứng minh và kính mời quý đạo hữu, Phật tử gần xa đồng hộ niệm. Nguyện giác linh sư chú cao đăng Phật quốc.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHUNG THẤT CỐ SA DI PHÁP DANH QUANG NHIẾP – TỰ HIỀN NIỆM

TĂNG CHÚNG CHÙA PHƯỚC LONG, THỊ TRẤN PHÚ PHONG, TÂY SƠN, BÌNH ĐỊNH

——–o0o——–

Thứ Bảy, 21 / 12 / 2018 (nhằm ngày 26 / 11 / Kỷ Hợi):

– 06h30 : Phật tử gần xa vân tập

– 07h00 : Cung nghinh chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm

– 08h00 : Lễ cung an chức sự:

       + Niêm hương bạch Phật

       + Hưng tác thượng phan

       + Cúng ngọ

       + Cung tiến Chơn linh và cầu siêu chư tiên linh ký tự

– 10h30 : Cúng dường trai tăng

– 12h00 : Chỉ tịnh

– 13h30 : Đăng đàn chẩn tế thập nhị loại Cô hồn

– 17h00 : Hoàn mãn

———————————————

CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG LỄ CHUNG THẤT

CỐ SA DI PHÁP DANH QUANG NHIẾP – TỰ HIỀN NIỆM

TĂNG CHÚNG CHÙA PHƯỚC LONG, THỊ TRẤN PHÚ PHONG, TÂY SƠN, BÌNH ĐỊNH

Thứ Bảy, 21 / 12 / 2018 (nhằm ngày 26 / 11 / Kỷ Hợi) – Phật lịch 2563

CHỨNG MINH:

– Hòa thượng THÍCH VIÊN ĐỊNH

Trụ trì Tổ đình Thập Tháp, An Nhơn, Bình Định

– Hòa thượng THÍCH VIÊN ĐẠT

Viện chủ chùa Giác Nguyên, An Nhơn, Bình Định

– Hòa thượng THÍCH NHƯ QUANG

Trụ trì chùa Đại Viên, Tây Sơn, Bình Định

– Hòa thượng THÍCH NHƯ TRÍ

Trụ trì chùa Qui Sơn, An Khê, Gia Lai

CHỨNG TRAI:

Hòa thượng THÍCH VIÊN HẢI

Trụ trì chùa Bảo Hoa, tỉnh Bình Định

TRAI TĂNG HỘ NIỆM:

Chúng con thành tâm cung thỉnh

chư tôn thiền đức Tăng Ni đồng hộ niệm trai tăng

SÁM CHỦ:

Hòa thượng THÍCH VIÊN THỪA

Trụ trì chùa Bảo Sơn, tỉnh Bình Định

GIA TRÌ:

Hòa thượng THÍCH VIÊN HẢI

Viện chủ chùa Phổ Tịnh, An Nhơn, tỉnh Bình Định

CÔNG VĂN:

Thượng tọa THÍCH VIÊN CHƠN

Trụ trì chùa Long Hoa, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

KINH SƯ:

Thượng tọa THÍCH VIÊN TOÀN

Đại đức THÍCH NHỰT TRANG

Đại đức THÍCH NHỰT CHƠN

Đại đức THÍCH NHỰT ÁI

Đại đức THÍCH NHỰT LÂM

Đại đức THÍCH NHỰT ANH

KINH CỔ, KINH BẠT – NHẠC CÔNG:

Nhạc lễ Bình Định – Kinh cổ, kinh bạc, nhạc công

Đạo hữu:

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT

Phật lịch 2563, Bình Định, ngày 18.12.2019

TM. Ban tổ chức

Thích Nhựt Lâm


Các bài viết khác

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Thông báo: Website đang trong quá trình nâng cấp

Website www.phathoctridieu.com đang trong quá trình nâng cấp, chúng con kính gửi đến chư tôn đức và quý độc giả của trang nhà hoan hỷ xem tạm qua trang demo...

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư - Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong năm mới. Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học...

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng...

Chúc thư và chương trình Tết Canh Tý – Xuân Di Lặc 2020 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chúc thư và chương trình Tết Canh Tý – Xuân Di Lặc 2020 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Nhân dịp đón Tết Canh Tý –  Mừng Xuân Di Lặc 2020, chùa Phước Long ở tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui Xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc để mượn lý hiển dụng gồm: Đón giao thừa, lễ trừ tịch, lễ Phật đầu năm, pháp thoại Canh Tý, lễ hội ẩm thực, tái hiện xóm cổ Tây Sơn...

Thông báo: Kính mời Phật tử tham dự khóa tu vía đức Phật Di Đà năm 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Thông báo: Kính mời Phật tử tham dự khóa tu vía đức Phật Di Đà năm 2019 tại chùa Phước Long, Bình Định

Kỷ niệm ngày lễ Vía Đức Phật A Di Đà; Bổn tự, Bổn đạo chùa Phước Long trang nghiêm tổ chức khoá tu nhất nhật “Quán Vô Lượng Thọ” và nguyện học, thực hành theo 48 đại nguyện của ngài. Bổn tự kính mời quý đạo hữu, Phật tử, thiện tín gần xa hoan hỷ về chùa tham dự khoá tu một ngày...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5359277